Սասունիկ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 900445130058300   Ընտրել
1137 Համայնքի տարածքում ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ Ա(. մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 5000 դրամ :) 9004451300415000Եռամսյակային  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար սահմանվում է 200,000 դրամ 900445130108200000Տարեկան  Ընտրել
1261 ա) Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) 90044513013225738500Տարեկան  Ընտրել
1111Ա Գույքահարկ (շենք-շին.) իրավաբանական անձանցից 9004450047334600Տարեկան  Ընտրել
1146 Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/. - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար` 5000 դրամ,/ 9004450028695000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Ա 3. Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների ծնողական վճարը սահմանել յուրաքանչյուր երեխայի համար 6000 դր: 9004450023316000Ամսական  Ընտրել
1351Գ Համայնքի կողմից մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու համար 9004450023495000Միանվագ  Ընտրել
1351Դ դ, Սասունիկ համայնքի աղբահանության վճար սահմանել յուրաքանչյուր ընտանքից ամսական եռահարկ շենքների համար ` 300 դր, 900445002760300Ամսական  Ընտրել
1351Զ Սասունիկ համայնքում կոյուղու սպասարկման համար յուրաքանչյուր ընտանիքից վճար սահմանել ամսական 500 դրամ : 900445003529500Ամսական  Ընտրել
1137Բ Բ. Համայնքի տարածքում ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 5000 դրամ/  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ Գ. Համայնքի տարածքում ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /26- ից մինչև 50քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 10000 դրամ/  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1132Ա ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար 200-500ՔՄ օբյեկտների համար 30000 դրամ 90044513005830000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա Ա Համայնքի տարածքում ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ / 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 10000 դրամ /  10000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ