Սասունիկ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137 Համայնքի տարածքում ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ Ա(. մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 5000 դրամ :) 9004451300415000Եռամսյակային  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար սահմանվում է 200,000 դրամ 900445130108200000Տարեկան  Ընտրել
1261 ա) Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) 90044513013225738500Տարեկան  Ընտրել
1146 Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար/. - մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար` 5000 դրամ,/ 9004450028695000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Ա 3. Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների ծնողական վճարը սահմանել յուրաքանչյուր երեխայի համար 6000 դր: 9004450023316000Ամսական  Ընտրել
1351Գ Համայնքի կողմից մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու համար 9004450023495000Միանվագ  Ընտրել
1351Դ դ, Սասունիկ համայնքի աղբահանության վճար սահմանել յուրաքանչյուր ընտանքից ամսական եռահարկ շենքների համար ` 300 դր, 900445002760300Ամսական  Ընտրել
1351Զ Սասունիկ համայնքում կոյուղու սպասարկման համար յուրաքանչյուր ընտանիքից վճար սահմանել ամսական 500 դրամ : 900445003529500Ամսական  Ընտրել
1137Ա Ա Համայնքի տարածքում ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ / 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 10000 դրամ / 90044513004110000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ Բ. Համայնքի տարածքում ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 5000 դրամ/ 9004451300415000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ Գ. Համայնքի տարածքում ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /26- ից մինչև 50քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 10000 դրամ/ 90044513004110000Եռամսյակային  Ընտրել
1132Ա ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար 200-500ՔՄ օբյեկտների համար 30000 դրամ 90044513005830000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ